jeerapanrama9@gmail.com

080 284 7222, 081 755 1806, 088 850 1999

JEERAPAN CATERING
DELICIOUS HALAL
รับจัดเลี้ยงส่วนตัว งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด
หรืองานเลี้ยงของบริษัท งานประชุมสัมมนา

จีระพันธ์ เคเทอริ่ง บริการรับจัดเลี้ยง

 

ตัดความวุ่นวายเรื่อง งานจัดเลี้ยง ไปได้เลย แค่ให้ จีระพันธ์ เคเทอริ่ง ช่วยดูแลความเรียบร้อยในขั้นตอนของการเตรียมอาหารในงานของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องวุ่นวายในการเตรียมอาหาร และสนุกกับงานจัดเลี้ยงของคุณได้อย่างเต็มที่

จีระพันธ์ เคเทอริ่ง มีบริการรับจัดเลี้ยงหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟต์ โต๊ะจีน คอฟฟี่เบรค ค็อกเทล ออกร้าน อาหารว่าง อาหารกล่อง หรือ International Menu โดยเป็นบริการจัดเลี้ยงฮาลาล 100% คุณสามารถเลือกสรรให้ลงตัวกับลักษณะงานและงบประมาณของคุณได้ การีนตีคุณภาพ และรสชาติที่เป็นเลิศ ด้วยชื่อเสียงของร้าน ไก่ย่าง จีระพันธ์ ที่มีตำนานมามากกว่า 70 ปี ที่ทุกท่านล้วนแล้วแต่ประทับใจ

SERVICE

GALLERY

Halal Buffet บุฟเฟ่ต์ ฮาลาล

More

งานเลี้ยงต่างๆ

More

Halal Meal Box อาหารกล่องฮาลาล

More

Food Stall ซุ้มอาหาร ออกร้าน

More

Halal Chinese Dishes โต๊ะจีน ฮาลาล

More